OM LÆGEHUSET

Lægehuset
Vores praksis er beliggende på det gamle psykiatriske hospital, hvor de 100 år gamle lokaler er blevet restaureret og nyindrettet til brug for lægepraksis og andre beslægtede erhverv.
Klinikken ligger på 1. sal. Der er elevator fra stueetagen.

 

Hvem er vi
Vi er 5 læger, 2 uddannelseslæger, 2 sygeplejersker, 1 bioanalytiker og 2 sekretærer.
 
Klinikken deltager desuden i videreuddannelsen af læger. Der vil jævnligt være en eller flere uddannelseslæger i klinikken. De er alle færdige læger på vej i deres specialistuddannelse.
 
Ofte om fredagen er professor i almen medicin og speciallæge i klinisk farmakologi Jens Søndergaard også i lægehuset.


Laboratoriet
Vi har et laboratorium med 1 fastansat bioanalytiker. Derudover hjælper sygeplejerskerne på skift i laboratoriet.

Laboratoriet varetager alle analyser til forsendelse til centrallaboratoriet på OUH og andre laboratorier.
Der vil også kunne tages prøver, hvor svar skal tilgå andre, f.eks. hospialsafdelinger, hvor afstanden gør det nemmere at tage prøven hos os.

 
Åbningstider i laboratoriet med tidsbestilling
Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.00-15.00
Tirsdag kl. 07.10-13.30
Fredag kl. 08.00-13.30

Tider i laboratoriet kan bestilles via personalet eller bestilles via e-kontakt ("blodtrøvetagning").

OBS! ved blodprøver til helbredstjek og årskontrol skal der om muligt bestilles en tid.

 

Åbningstider i laboratoriet uden tidsbestilling
Mandag - fredag kl. 08.00-09.00 og 13.30.14.30

 

Uanset om du har en tid i laboratoriet eller du kommer i åbningstiden, skal du køre dit sygesikringskort igennem kortlæseren ved sekretæren, ligesom ved tid hos læge og sygeplejerske.