AKUT SYGDOM

 

 

 

 

 

Der er UVISITERET AKUTTID mellem kl. 9.20-10.00

I dette tidsrum kan man møde op og få vurderet AKUT SYGDOM uden at have kontaktet os forinden. Ved AKUT SYGDOM forstås nytilkommet sygdom eller akut forværring af kronisk sygdom. Det er meget vigtigt, at dette respekteres for at alle kan få så god service som muligt.

Der vil være enkelte akutte tider senere på dagen. Disse er kun til akut sygdom eller akut forværring opstået i løbet af dagen. Man vil derfor kunne opleve, at man bliver bedt om, at møde op dagen efter.