LÆGERNE

Gritt Nyhegn

Født 1964

Speciallæge i almen medicin

Jonas Strunge

Født 1983

Speciallæge i almen medicin

 

Lene Søndergaard

Født 1963

Speciallæge i almen medicin

Lise Darling

Født 1975

Speciallæge i almen medicin


 

 

Jens Søndergaard

Født 1963

Professor, Phd.

Speciallæge i almen medicin og farmakologi.

Fungere som fast vikar i praksis.

 

 

Andreas Bamdeg-Hvolbek

Er i klinikken fra 1/9-2023 og et år frem 

 

 

 

 

 

Heidi Johansen 

Er i klinikken fra 1/1-2024 og et år frem